Voor wie is de derde generatie gedragstherapie nuttig?

Het antwoord is simpel. Voor iedereen!

De gebruikte technieken zoals Mindfulness, acceptatie en mededogen zijn niet alleen behandelmethoden voor mensen met mentale problemen, maar het zijn voor iedereen handige instrumenten om dagelijkse persoonlijke groei te verkrijgen. Mindfulness is meer dan een therapie, het gaat om een manier van denken en in het leven staan waarbij optimaler geleefd wordt en het dagelijks levensgenot aanzienlijk vergroot.

Iedereen maakt in zijn leven momenten van korte of langere duur mee waarin hij of zij zich verdrietig of kwetsbaar voelt, waarin het moeite kost om de dagelijkse activiteiten uit te voeren en concentratie onmogelijk is, waarin hij overdreven piekert en zenuwachtig is uit angst dat er iets ergs gebeurt. Of soms kom je vast te zitten aan het gebruik van genotsmiddelen zoals tabak, alcohol of andere drugs. Vaak is de steun en de hulp van vrienden en familie genoeg om er weer bovenop te komen maar soms ook niet. Op die momenten heb je een therapeut nodig die je begrijpt en waar je je goed bij voelt.

Bovendien zijn er mensen die zwaardere mentale problemen hebben die hun leven negatief beïnvloeden. Ook voor hen is de derde generatie therapie een uitkomst. Sommige ziektes kunnen we niet zomaar van ons afschudden, omdat ze deel van ons zijn maar we kunnen wel leren om er beter mee om te gaan en om onze eigen groeimogelijkheden en krachtpunten te ontdekken en te ontwikkelen.

Ik werk individueel of in groep. Mensen kunnen bij me terecht voor informatie of therapie. Een doelgroep waar ik veel mee werk zijn mensen met hooggevoeligheid. Elaine Aron heeft me in haar internetpagina opgenomen als therapeute:

Daarnaast werk ik met problemen zoals laag zelfbeeld, slaapstoornissen, sociale vaardigheden,  angst, fobieën, obsessieve compulsieve stoornis, posttraumatische stressstoornis, depressies, borderline, burnout…

En voor kinderen werk ik rond schoolfalen, pesten, ADHD, posttraumatische stressstoornis, angststoornis, gedragsstoornis, fobieën, slaapstoornissen…

En ook werk ik als supernanny. Loopt het uit de hand in uw gezin, heb je moeite om structuur te brengen en orde te handhaven dan kom ik daarbij helpen.