Aanmelding en werkwijze.

De huisarts of een andere arts kan je aangeven dat het goed voor je is om een therapie te volgen maar je dan ook zelf die beslissing maken.

Er wordt steeds op afspraak gewerkt.

Bij het eerste contact wordt er gepraat over het probleem en de verwachtingen. Hierbij wordt er van bij aanvang gewerkt  aan het ontstaan van een goede therapeutische relatie. Dit is belangrijk omdat elke relatie, ook de therapeutische soms door moeilijke momenten gaat. Tenslotte krijgt de client steeds een beetje huiswerk mee zodat het bewustzijns- en helingsproces zich gedurende de hele week kan voltrekken.

In het begin van de therapie wordt duidelijk waar het probleem zit en wat er echt aan de hand is hoewel er gedurende heel de therapietijd nieuwe elementen zullen opduiken die het proces zullen aanvullen en verrijken. Alle informatie wordt bekeken in een holistisch model waarin alles samenhangt, zowel de problemen als de factoren die deze veroorzaakten en in stand houden.

Daarna kiezen we een probleemsituatie als uitgangspunt om te beginnen met werken, want alles tegelijkertijd willen proberen oplossen is een onmogelijke taak. En stuk voor stuk wordt het kluwen waarin je lijkt te zitten ontrafeld. In de sessies wordt gepraat en geoefend en het geleerde wordt thuis verder geoefend.

In het begin zullen de sessies dichter bij elkaar liggen, wekelijks bijvoorbeeld. Maar als de cliënt zich zekerder en beter begint te voelen zal het contact met de therapeut sporadischer worden. Veel problemen kunnen met een gemiddelde van 10 a 12 behandelingen al behoorlijk opgelost zijn maar sommige mensen hebben meer tijd nodig, andere problemen zijn dan weer te complex om in een korte tijdsspanne behandeld te worden. Het aantal behandelingen en de frequentie zijn individueel te bepalen.